Les 18: De website op internet

  1. Inleiding
  2. Gratis webruimte
  3. Webruimte huren (hosting)
  4. Webruimte bij de provider
  5. Het FTP protocol
  6. Uploaden naar de webruimte
  7. Samenvatting
  8. Huiswerkopgave
  9. Antwoorden oefenopdrachten
  10. Trefwoordenregister