Les 36: Morphing

  1. Inleiding
  2. FotoMorph installeren
  3. Vervormen in Gimp
  4. Morphing
  5. Filmopties
  6. Gestuurde Morph en meerdere sequenties
  7. Samenvatting
  8. Huiswerkopgave
  9. Antwoorden oefenopdrachten
  10. Trefwoordenregister