Les 7: Tabellen

 1. Inleiding
 2. Eenvoudige tabel
 3. Cellen samenvoegen
 4. Grootte van de tabel
 5. Tabel opmaken
 6. Opmaak van rijen
 7. Opmaak van cellen
 8. Tabellen met de werkbalk van HTML-Kit
 9. Samenvatting
 10. Huiswerkopgave
 11. Antwoorden oefenopdrachten
 12. Trefwoordenregister